De transitie binnen het vergoeden van zakelijke mobiliteit

Steeds meer bedrijven maken de transitie van het verschaffen van leaseauto’s aan hun personeel richting het uitgeven van een mobiliteitsbudget. Betekent dit het einde van de wagenparken bij grote bedrijven? Dit artikel verschaft meer informatie over de redenen waarom het mobiliteitsbudget, in opmars is.

Wat is een mobiliteitsbudget?

Er zijn diverse mogelijkheden voor bedrijven om het vergoeden van zakelijke mobiliteit in te richten. Eén daarvan is het mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget is een bedrag wat werkgevers uitkeren bovenop het brutoloon. Werknemers kunnen hiermee zelf hun zakelijke mobiliteit inrichten. Doordat het extra brutoloon is, wordt de mobiliteit een privéaangelegenheid. Het mobiliteitsbudget wordt steeds vaker als vervanger ingezet in plaats van het leasebudget; een budget waarmee werknemers een leaseauto kunnen aanschaffen. Een mobiliteitsbudget kan, in tegenstelling tot een leasebudget, vrij worden besteed. Werknemers kunnen het bijvoorbeeld uitgeven aan het financieren of leasen van een auto, een elektrische fiets of aan een abonnement voor het openbaar vervoer. Echter, kunnen ze het budget ook houden als extra loon (mits toegestaan door de werkgever). De verschillende voordelen die een mobiliteitsbudget voor zowel werkgever als werknemer met zich meebrengt, maakt dit een steeds interessanter wordend begrip binnen het vergoeden van zakelijke mobiliteit.

Wagenpark

Vrijheid en flexibiliteit

Het mobiliteitsbudget kent vele voordelen voor zowel werkgever als werknemer. We beginnen met de voordelen van een mobiliteitsbudget voor werknemers:

 • Als werknemer kun je geheel zelf bepalen wat je met het mobiliteitsbudget doet (het kan zijn dat bepaalde eisen contractueel worden vastgelegd). Je kunt het behouden als extra loon of het uitgeven aan het aanschaffen van een auto/OV-abonnement. Werknemers kunnen bijvoorbeeld bewust kiezen voor een vervoersmiddel wat duurzaam en milieubewust is. Daarnaast kunnen ze met een OV-abonnement ook files omzeilen.
 • Als je als werknemer zelf een auto aanschaft en kiest voor privé financieren of private leasen, dan hoef je geen bijtelling meer te betalen als je privé kilometers met de auto rijdt. Zo is het niet langer nodig om een auto te hebben voor privévervoer én een auto voor zakelijk. Dit kan dus allemaal met slechts één auto. Meer ruimte vrij op de oprit!
 • Het feit dat het mobiliteitsbudget vrijheid met zich meebrengt, zorgt ervoor dat, wanneer de werknemer het budget gaat uitgeven aan een auto, de werknemer geheel vrij is in het kiezen van een merk/model. Je zit als werknemer niet vast aan een bepaald type merk, dus jij bepaalt welke auto jij het fijnst vindt rijden!
 • De zakelijke kilometers die je rijdt kunnen netto worden uitgekeerd (voor €0,19 per kilometer). Werknemers betalen dus enkel belasting over het stukje mobiliteitsbudget wat overblijft na declaratie van de zakelijke kilometers. De werknemer dient wel een rittenregistratie bij te houden van de zakelijke kilometers om deze gedeclareerd te krijgen. Hier zijn echter veel slimme apps en eenvoudige oplossingen voor, zodat dit geen moeilijke administratie met zich meebrengt.
 • Je kunt zelf beslissen hoeveel je uitgeeft aan een auto. Als je een budget krijgt van bijvoorbeeld 500 euro in de maand, dan kun je er ook voor kiezen om een auto te rijden voor 550 euro per maand. Je kunt dan het bedrag wat boven je mobiliteitsbudget valt, zelf bijleggen. Zo ben je niet beperkt door je budget in de keuze voor een auto.

Geen zorgen meer voor werkgevers

Werkgevers profiteren van de voordelen die het mobiliteitsbudget met zich meebrengt, met als belangrijkste voordeel dat zij de mobiliteit van hun werknemers niet zelf hoeven te regelen:

 • Werkgevers hoeven geen (lease)contracten meer te regelen of af te sluiten om het zakelijke vervoer van hun werknemers in te richten.
 • Indien een werknemer ontslag neemt of ontslag krijgt gedurende het leasecontract, blijft de werkgever zitten met een (wellicht overbodige) leaseauto inclusief bijbehorende kosten). Met het uitkeren van mobiliteitsbudgetten stopt het budget als de werknemer bij het bedrijf weggaat en blijft er ook geen auto achter.
 • Bedrijven hoeven geen wagenpark meer te beheren én contracten met leasemaatschappijen aan te gaan. Dit scheelt in de kosten.
 • Als werkgever kun je al je werknemers een passende reisvergoeding geven door middel van een mobiliteitsbudget. Dit kan ook zelfs voor personeel dat alleen woon-werkverkeer heeft.
 • De zakelijke kilometers kunnen belastingvrij worden uitbetaald (tot €0,19 per kilometer) aan werknemers.
 • Je hebt de mogelijkheid als bedrijf om duurzaam reizen te stimuleren. Met het verstrekken van leaseauto’s aan werknemers, verplicht je hen als het ware om met de auto zichzelf te verplaatsen van A naar B. Met een mobiliteitsbudget kunnen zij hun vervoer ook duurzamer inrichten, bijvoorbeeld door een abonnement voor het OV aan te schaffen. Daarnaast kunnen grote bedrijven ook bijdragen aan het oplossen van het fileprobleem door werknemers, d.m.v. het verstrekken van een mobiliteitsbudget, te stimuleren om met het openbaar vervoer naar hun werk te reizen.

Is het mobiliteitsbudget dan perfect?

Na het lezen van alle voordelen denk je vast: “Waarom stapt niet elk bedrijf direct over op het mobiliteitsbudget?”. Voor het beantwoorden van deze vraag, moeten we ook inzicht geven in de nadelen die een mobiliteitsbudget met zich meebrengt.

Het grootste voordeel van het mobiliteitsbudget voor werknemers is de flexibiliteit. Dit zorgt echter voor een bijkomstig dilemma. Bedrijven kunnen namelijk hun werknemers niet zomaar verplichten om hun mobiliteitsbudget aan een bepaald type auto uit te geven. Dit kan het aanzicht van je bedrijf naar klanten toe beïnvloeden. Zowel wanneer een werknemer in een oude versleten auto aan komt bij klanten, als wanneer een werknemer in een exclusieve Jaguar rijdt. Veel bedrijven vinden het type en merk auto waar hun werknemers in rijden een belangrijk visitekaartje. Met het verstrekken van een mobiliteitsbudget kan deze controle (deels) verloren raken. In principe is alles natuurlijk in overeenkomsten vast te leggen. Of dit echter ook waardering creëert bij de werknemers, die juist hunkeren naar flexibiliteit en vrijheid, is de grote vraag.

Niet alleen werkgevers kunnen nadelen ervaren van het mobiliteitsbudget, dit geldt ook voor werknemers. Gezien het feit dat het mobiliteitsbudget een extra onderdeel is binnen het brutoloon, betekent dit dus dat werknemers hier belasting over moeten betalen. Net als bij loon is er een bruto/netto verschil. Je hebt namelijk geen bijtelling, maar dus wel loonbelasting. Daarnaast kan het toevoegen van een mobiliteitsbudget aan het brutoloon er voor zorgen dat een werknemer in een hogere belastingschaal wordt geplaatst. Verder blijft een werknemer mogelijk met een leasecontract of OV-abonnement zitten wanneer hij/zij ontslag neemt of wordt ontslagen. Normaal dekt een mobiliteitsbudget (deels) deze kosten, maar als deze wegens ontslag wegvallen, draait de werknemer op voor deze doorlopende kosten.

De toekomst van de zakelijke mobiliteit

Zeker met de toenemende focus op duurzaamheid, wordt het mobiliteitsbudget een steeds belangrijker begrip voor het vergoeden van zakelijke mobiliteit. Inmiddels biedt c.a. 29% van de Nederlandse werkgevers een mobiliteitsbudget aan. Circa 4 à 5% van de werknemers maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog verder toenemen, omdat er een stijgende lijn te zien is in de behoefte van werknemers aan flexibiliteit. Echter, vergt het aanpassen van de bedrijfsvoering betreft zakelijk vervoer voor werkgevers natuurlijk tijd en moeite. Voor sommige bedrijven is dit momenteel nog een struikelblok. Dit zal zeker nog blijven zolang het werken met een leasebudget nog gewoon goed gaat. Wellicht kan de overheid, d.m.v. beleidsvoering, bedrijven aanmoedigen om een mobiliteitsbudget aan te bieden, en daarmee indirect duurzaam woon-werkverkeer stimuleren.

Bij SoMobile is het mogelijk om jouw mobiliteitsbudget in te zetten! Benieuwd naar welke auto jij kunt rijden met jouw budget? Wij rekenen het graag voor jou uit!

Vraag vrijblijvend advies aan!

Join the discussion One Comment