De gevolgen van het Coronavirus voor de autobandenindustrie

De auto-industrie heeft zwaar te lijden onder de Coronacrisis, die de wereld op dit moment in een ijzeren wurggreep heeft. Fiat en Lamborghini hebben de productie stilgelegd, Volvo is behoorlijk in de problemen gekomen in Zweden en ook de overige Europese autofabrikanten merken duidelijk dat de vraag naar nieuwe auto’s én de beschikbaarheid van werknemers aan het achteruitgaan is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de auto-industrie zelf. Ook de toeleveranciers merken namelijk sterk dat de vraag naar producten afneemt, waardoor ook in deze sector de mensen met de handen in het haar zitten.
Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis voor de autobandenindustrie en waarom zijn de gevolgen voor de autobandenproducenten waarschijnlijk nog harder te merken dan voor de auto-industrie zelf? Je leest het in dit artikel.

De gevolgen van de Coronacrisis

De Coronacrisis heeft een aantal gevolgen die vooral op financieel en economisch vlak goed te zien zijn. In veel landen is al wekenlang een lockdown gaande, wat gepaard gaat met strenge maatregelen. Wie in Spanje of België de straat opgaat zonder goede reden, krijgt een flinke bekeuring. Dit heeft een aantal economische (en sociale) consequenties. Allereerst komt de gemiddelde consument nauwelijks buiten de deur, waardoor er veel minder geld wordt uitgeven. Daarnaast zitten veel mensen thuis met een loonkorting of zonder enige vorm van werk, waardoor zij terug moeten vallen op een uitkering. De gemiddelde consument heeft daardoor óók nog eens minder te besteden.

En dat is goed te zien. Zo zijn de verkopen van Volkswagen met een kwart gedaald. De verkopen in China namen met bijna 75% af. De fabrieken zijn momenteel niet alleen gesloten omdat de autofabrikanten verspreiding van het virus willen tegengaan, maar ook omdat er simpelweg op dit moment geen vraag naar nieuwe auto’s is. Volvo legde de productie al eerder neer, mede omdat de loodsen volstaan met onverkochte modellen. De kans is groot dat deze pas over maanden de markt op kunnen, waarmee de interesse naar alle waarschijnlijkheid direct lager zal zijn, omdat de auto’s op dat moment al niet meer nieuw genoemd kunnen worden in de ogen van de kritische consument.

Waarom is het aantal autoverkopen zoveel lager?

Het aantal verkopen is sterk gedaald, omdat de consumenten minder te besteden hebben en veel mensen géén grote uitgaven doen op het moment dat er onzekere tijden zijn. Maar er is nog een reden. Alle autosalons, tentoonstellingen en grote shows zijn afgelast. De auto-industriejournalisten hebben daarmee geen informatie die zij naar buiten kunnen brengen. En dat betekent weer dat de interesse van de consument niet aangejaagd wordt. Geen media = geen verkopen.

En wat betekent dit voor de producenten van autobanden?

De autobandenindustrie heeft automatisch ook te lijden onder het Coronavirus. Wanneer mensen de aankoop van een nieuwe auto maandenlang uitstellen, is de kans namelijk groot dat consumenten een aantal maanden na de crisis massaal bij de dealer op de stoep staat om een model uit te zoeken om eindelijke die ‘oude’ auto te vervangen. Hierdoor kunnen de momenteel tegenvallende autoverkopen hierdoor wellicht nog deels worden rechtgetrokken.

Gevolgen Coronavirus voor autobandenindustrie

Het aantal verkochte auto’s loopt terug vanwege het coronavirus

De vraag naar autobanden daarnaast, heeft langer nodig om op het normale peil te komen. Wanneer de consument de auto op dit moment laat staan (vooral in landen met een volledige lockdown is dit een probleem, in België zijn ‘plezierritten’ bijvoorbeeld verboden), dan slijten de banden niet. Dat betekent dat de banden niet direct aan vervanging toe zijn wanneer de crisis ten einde is.

De echte gevolgen voor de bandenindustrie zijn overigens pas vanaf deze maand echt merkbaar. De meeste auto-eigenaren hebben namelijk afgelopen maand (nog voor de crisis) over moeten stappen van winterbanden naar zomerbanden. De bandengarages hadden toen dus nog veel werk. Aangezien winterbanden in Nederland niet verplicht zijn, is dit effect minder merkbaar op eigen bodem dan in het buitenland.

De autobandenmarkt in Nederland kreeg begin maart ook al een klap te verwerken (buiten het coronavirus om), toen Apollo Vredestein besloot om 750 banen te schrappen, mede vanwege de productie in Hongarije. Het coronavirus voert de druk dus alleen nog maar verder op.

Binnen de auto-industrie zijn in Europa 2,6 miljoen mensen werkzaam. Tellen we alle aanverwante sectoren hierbij op, dan komen we op 14 miljoen banen alleen al binnen de EU. Het gaat dus niet alleen over bedrijven, maar ook om mensen die hierdoor dus potentieel mee in de financiële problemen kunnen komen.

Einde aan veel productieprocessen

Meerdere autofabrikanten en bandenproducenten hebben de deuren gesloten. Een aantal heeft de productie om kunnen zetten naar preventieve middelen die de zorgsector moeten ontlasten. Voor de autobandenindustrie betekent het voornamelijk werken vanuit huis en het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de bandenindustrie weer aan moeten gaan jagen. Maar daarvoor moeten we eerst terug naar een samenleving waarin nieuwsberichten niet standaard meer beginnen met ‘Corona’ of ‘pandemie’.

Tot dit moment zijn de berichten vanuit autoproducten (Volvo met financiële problemen, Aston Martin die een miljoenenlening extra nodig heeft en Volkswagen Group die letterlijk net het dieselschandaal te boven gekomen was) nijpender dan de berichtgevingen over de autobandenproducenten. Dit komt mede omdat de productie in verschillende fabrieken nog gewoon door blijft gaan, zij het in mindere mate. Pas over een aantal maanden kunnen we aan de cijfers zien hoe de bandenindustrie zich geweerd heeft tegen het Coronavirus. Het virus is dus niet alleen gevaarlijk voor de wereldwijde gezondheid, maar blijkt ook een economische duivel te zijn.